სამეცნიერო საბჭო
1
   მეცნ. დოქტორი
 სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე
2
  მეცნ. კანდიდატი

3
   მეცნ. დოქტორი

4
   მეცნ. დოქტორი

5
   მეცნ. დოქტორი

6
   მეცნ. დოქტორი

7
   მეცნ. დოქტორი

8
   მეცნ. დოქტორი

9
   მეცნ. დოქტორი

10
ქოიავა კახაბერ
  მეცნ. კანდიდატი

11
   მეცნ. დოქტორი

12
  მეცნ. კანდიდატი

13
ცირეკიძე ლელი
   მეცნ. დოქტორი

ENG
მთავარ გვერდზე დაბრუნება
კონტაქტი
GEO FONTS
სიახლეები
არქივი
ჩვენს შესახებ
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი
mail