1
განყ. ხელმძღვანელი
მეცნ. დოქტორი
2
  მთ. მეცნ. თანამშრომელი
მეცნ. დოქტორი
3
კვანტალიანი ილია
  მთ. მეცნ. თანამშრომელი
მეცნ. დოქტორი
4
ცირეკიძე ლელი
  მთ. მეცნ. თანამშრომელი
მეცნ. დოქტორი
5
უფრ. მეცნ. თანამშრომელი
მეცნ. კანდიდატი
6
  უფრ. მეცნ. თანამშრომელი
მეცნ. კანდიდატი
7
  უფრ. მეცნ. თანამშრომელი
მეცნ. კანდიდატი
8
ქოიავა კახაბერ
  უფრ. მეცნ. თანამშრომელი

9
       მეცნ. თანამშრომელი

10
       მეცნ. თანამშრომელი

11
კაკაბაძე ირაკლი
       მეცნ. თანამშრომელი

1. სტრატიგრაფიისა და პალეონტოლოგიის განყოფილება
1
         განყ. ხელმძღვანელი
    მეცნ. დოქტორი
2
     მთ. მეცნ, თანამშრომელი
    მეცნ. დოქტორი
3
    უფრ. მეცნ, თანამშრომელი
   მეცნ. კანდიდატი
4
    უფრ. მეცნ, თანამშრომელი
   მეცნ. კანდიდატი
5
ნადარეიშვილი გურამ
    უფრ. მეცნ, თანამშრომელი

6
    უფრ. მეცნ, თანამშრომელი
   მეცნ. კანდიდატი
7
მაისურაძე გივი
        მეცნ, თანამშრომელი

8
გოგოჩაშვილი გიორგი
        მეცნ, თანამშრომელი

2. ტექტონიკის, რეგიონული გეოლოგიისა და სეისმოტექტონიკის განყოფილება
3. პეტროლოგიის, მინერალოგიისა და ლითოლოგიის განყოფილება
1
     განყ. ხელმძღვანელი
      მეცნ. დოქტ.
2
  მთ. მეცნ. თანამშრომელი
      მეცნ. დოქტ.
3
უფრ. მეცნ. თანამშრომელი
      მეცნ. დოქტ.
4
უფრ. მეცნ. თანამშრომელი
      მეცნ. დოქტ.
5
უფრ. მეცნ. თანამშრომელი
      მეცნ. დოქტ.
6
უფრ. მეცნ. თანამშრომელი
      მეცნ. დოქტ.
7
უფრ. მეცნ. თანამშრომელი
  მეცნ. კანდიდატი
8
      მეცნ. თანამშრომელი
  მეცნ. კანდიდატი
9
      მეცნ. თანამშრომელი

10
      მეცნ. თანამშრომელი

11
      მეცნ. თანამშრომელი

12
ვარდანაშვილი ქრისტინე
      მეცნ. თანამშრომელი

13
მაისურაძე ნიკოლოზ
      მეცნ. თანამშრომელი

14
თედლიაშვილი ქეთევან
      მეცნ. თანამშრომელი

4. სასარგებლო წიაღისეულის გეოქიმიისა და იზოტოპური 
გეოქრონოლოგიის განყოფილება
1
     განყ. ხელმძღვანელი
   მეცნ. დოქტორი
2
  მთ. მეცნ. თანამშრომელი
   მეცნ. დოქტორი
3
  მთ. მეცნ. თანამშრომელი
   მეცნ. დოქტორი
4
 უფრ. მეცნ. თანამშრომელი
  მეცნ. კანდიდატი
5
 უფრ. მეცნ. თანამშრომელი
  მეცნ. კანდიდატი
6
 უფრ. მეცნ. თანამშრომელი
  მეცნ. კანდიდატი
7
     მეცნ. თანამშრომელი
  მეცნ. კანდიდატი
8
     მეცნ. თანამშრომელი

9
ლობჟანიძე კობა
     მეცნ. თანამშრომელი

10
მშვენიერაძე ირა
     მეცნ. თანამშრომელი

11
დოგრაშვილი იზოლდა
     მეცნ. თანამშრომელი

12
დოლიძე იზოლდა
     მეცნ. თანამშრომელი

13
გაბარაშვილი ქეთევან
     მეცნ. თანამშრომელი

5. ფიზიკურ-ქიმიური კვლევის განყოფილება
1
     განყ. ხელმძღვანელი
 მეცნ. კანდიდატი
2
 უფრ. მეცნ. თანამშრომელი
 მეცნ. კანდიდატი
3
მიქაბერიძე ალექსანდრე
 უფრ. მეცნ. თანამშრომელი
 მეცნ. კანდიდატი
4
 უფრ. მეცნ. თანამშრომელი
 მეცნ. კანდიდატი
5
ჯიბლაძე მერაბ
 უფრ. მეცნ. თანამშრომელი
  მეცნ. დოქტორი
6
რაზმაძე ზურაბ
 უფრ. მეცნ. თანამშრომელი
 მეცნ. კანდიდატი
7
     მეცნ. თანამშრომელი

8
     მეცნ. თანამშრომელი

ENG
მთავარ გვერდზე დაბრუნება
კონტაქტი
GEO FONTS
სიახლეები
არქივი
ჩვენს შესახებ
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი
mail