ადმინისტრაცია
2. ტექტონიკის, რეგიონალური გეოლოგიისა და სეისმოტექტონიკის განყოფილება
4. სასარგებლო წიაღისეულის, გეოქიმიისა და იზოტოპური გეოქრონოლოგიის განყოფილება
3. პეტროლოგიის, მინერალოგიის, ვულკანოლოგიისა და ლითოლოგიის განყოფილება
5. გარემოს ფიზიკურ-ქიმიური კვლევის განყოფილება
1. სტრატიგრაფიისა და პალეონტოლოგიის განყოფილება
სამეცნიერო საბჭო
მეცნიერთანამშრომლები
ბმულები
English
კონტაქტი
GEO FONTS
სიახლეები
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი
mail
არქივი
ჩვენს შესახებ
საქართველოს ტექტონიკური რუკა
(1:500 000)
საქართველოს გეოლოგიური რუკა
(1:500 000)